Minnestein på Ryggahøgda i Overhalla

Kommunestyret i Overhalla Kommune behandlet i dag 16/3 søknaden om økonomisk støtte til avduking av minnestein. Vedtaket var positivt og vi fikk kr 20 000,-. Tiltaket vil inngå som en del av kommunens arrangementer i forbindelse med kulturminneåret 2009. I tillegg til pengestøtten, vil kommunen bistå som teknisk arrangør.

Vi arbeider nå med hvordan minnesteinen skal utformes. Sivilarkitekt Marion Sæternes hos Arcon Prosjekt AS i Namsos er engasjert i dette arbeidet.