Generell informasjon om hjemmesida !

Hei alle slektninger og velkommen til lysbergs.com / lysberg.no !

Nå er hjemmesiden klar til bruk og vi i komiteen vil oppfordre alle til jevnlig å besøke dette nettstedet. Her vil det etter hvert legges ut ny og nyttig informasjon om stevnet, påmeldingsmuligheter, oppdatert
slektstre mm. Vi vil også i de nærmeste ukene foreta noen redaksjonelle endringer slik at nettstedet bli mer innbydende.

Alle bør opprette sin egen konto. Dette kan en enklest gjøre ved å trykke på “Opprett ny konto” til venstre på siden.

I Lysbergslekta har mange samme navn. For å kunne skille mellom hver enkelt, vil vi oppforde alle til å tilføye bostedskommunen etter navnet ved opprettelse av brukernavnet. Eksempel Ivar Lysberg – Steinkjer.
Brukernavnet blir automatisk oppgitt når en skriver i gjesteboka. Angivelse av bostedskommune i brukernavnet vil dermed gi opplysninger til de de øvrige leserne av gjesteboka om hvem som faktisk har skrevet innlegget.