Komite for slektstevnet

Komiteen består av:

  • Astrid Valskrå (Astrids gren)
  • Inger Margrethe Lysberg Gundersen (Magnes gren)
  • Oddny Lysberg (Magnes gren)
  • Odd Fuglum (Berets gren)
  • Jomar Lysberg (Gisles gren)
  • Magne Lysberg (Magnes gren)

Hjemmesiden er laget av Roger Lysberg (Magnes gren).